Welkom bij de hulpwijzer van Ameland

Voor al uw vragen over zorg, welzijn, wonen, werk, geldzaken en jeugd en gezin

Nieuws & Activiteiten

De Gezonde Huiskamer komt op 19 en 20 september langs op Ameland. Een bezoek aan de Gezonde Huiskamer biedt iedereen de kans om te checken hoe het met de gezondheid is gesteld. In de Gezonde Huiskamer gaat een leefstijladviseur met je in gesprek over uw leefstijl (voeding en beweging), gezondheid en sociale contacten.

Lees meer over Kom langs bij de Gezonde Huiskamer!

Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om projecten van inwoners verder te helpen.

Lees meer over Subsidie Iepen Mienskipsfûns aanvragen

In de periode van 1 september tot en met 1 november kunnen studenten die recht hebben op een reisvoorziening op grond van de Wet Studiefinanciering een tegemoetkoming in de bootkosten aanvragen via www.

Lees meer over Aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2023

Op maandag 18 september organiseert de Werkgroep Autisme op Ameland, in samenwerking met de gemeente Ameland, weer een Auticafé voor mensen met autisme en hun naasten in De Plaats in Hollum. De inloop is van 19.15 tot 19.30 uur. Van 19.30 tot 21.00 uur gaan de deelnemers met elkaar in gesprek aan de hand van het thema ‘De diagnose en dan.

Lees meer over Auticafé in Hollum

Op donderdag 21 september organiseert de Fietsersbond de Fiets Totaal Doortrap Dag, onderdeel van het programma Doortrappen. Doortrappen is bedoeld om senioren te stimuleren vaker te fietsen. Dit is goed voor de gezondheid, sociale contacten en mobiliteit.

Lees meer over Fiets Totaal Doortrap Dag op 21 september

Meike Aukes van de Waddencampus Ameland doet een klein onderzoekje naar cyberpesten onder de Amelander jeugd (12 t/m 16 jaar).

Lees meer over Vragenlijst cyberpesten