Welkom bij de hulpwijzer van Ameland

Het nieuwe coronavirus Covid-19 houdt de hele wereld in zijn greep. Het bestrijden van de verspreiding van het coronavirus heeft consequenties voor iedereen. Ook op Ameland zijn de gevolgen merkbaar. De gemeente Ameland is voortdurend in overleg met de Veiligheidsregio Fryslân. Zij adviseren de gem ...

Langzaam maar zeker mogen we gaan uitkijken naar de lente. Maar de ervaring leert dat maart en april nog flink wat verrassingen in petto kunnen hebbe ...

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvo ...

De gemeente Ameland stelt jaarlijks een subsidie beschikbaar ter waardering en ondersteuning van het organiseren en het uitvoeren van culturele of sportieve evenementen die gericht zijn op de inwoners én bezoekers van Ameland. Wilt u een subsidie aanvragen voor een evenement dat plaatsvindt in 2020? Zorg er dan voor dat uw subsidieverzoek voor 1 april 2020 is ingediend. Wij ontvangen uw aanvraag bij voorkeur digitaal via www.ameland.nl. Onder het kopje ‘direct regelen’ vindt u het onderwerp ‘Subsidie evenementen Ameland’. Op die webpagina vindt u meer informatie en kunt u direct de digitale aanvraag starten. Heeft u nog vragen over de subsidieaanvraag? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555. ...

De tweede lezing over positief opvoeden en het boek ‘Opvoedtakel’ door Carina Klinkvis en Erwin van der Veen op donderdag 12 maart gaat niet door. De lezing vindt op een later moment plaats. De nieuwe datum wordt te zijner tijd op de Gemeente Info bekend gemaakt. ...

Jong of oud, arm of rijk, Hollum, Ballum, Buren of Nes? Eet u vaak alleen? Is uit eten financieel niet mogelijk? Nieuwsgierig naar het Amelands Produ ...