Subsidie Iepen Mienskipsfûns aanvragen

Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een buurt, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor de subsidie. Dit jaar kan er nog in één periode subsidie voor projecten worden aangevraagd. Deze aanvraagperiode loopt van 18 september tot en met 5 oktober (17.00 uur). Heb je een idee of wil je een project indienen? Neem dan contact op met Streekwurk Waddeneilanden via eilanden@fryslan.frl. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/imf.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties