Ontmoeten & Activiteiten

Wilt u andere mensen ontmoeten of actief bezig zijn? Daar zijn op Ameland zeker mogelijkheden voor. Via de adressen in de Gemeentegids van Ameland kunt u op zoek naar allerlei activiteiten, vrijwilligerswerk, Sociaal Cultureel Werk of bijvoorbeeld de muziekschool. Op de website ‘Sport op Ameland’ van gemeente Ameland vindt u meer informatie over het sportaanbod op Ameland.

De afgelopen weken organiseerden Van Smaak, Thuiszorg Het Friese Land, Stichting Sociaal Cultureel Werk (SCW) Ameland, De Plaats en Gebiedsteam Ameland gezamenlijke maaltijden voor inwoners van Ameland die anders alleen eten. Dit was zo’n succes dat er nog meer van deze gezamenlijke maaltijden volg ...

Op donderdag 20 augustus starten Van Smaak, Thuiszorg Het Friese Land, Stichting Sociaal Cultureel Werk (SCW) Ameland, De Plaats en Gebiedsteam Amela ...

Jong of oud, arm of rijk, Hollum, Ballum, Buren of Nes? Eet u vaak alleen? Is uit eten financieel niet mogelijk? Nieuwsgierig naar het Amelands Produ ...

De gemeente Ameland stelt jaarlijks een subsidie beschikbaar ter waardering en ondersteuning van het organiseren en het uitvoeren van culturele of sportieve evenementen die gericht zijn op de inwoners én bezoekers van Ameland. Wilt u een subsidie aanvragen voor een evenement dat plaatsvindt in 2020? Zorg er dan voor dat uw subsidieverzoek voor 1 april 2020 is ingediend. Wij ontvangen uw aanvraag bij voorkeur digitaal via www.ameland.nl. Onder het kopje ‘direct regelen’ vindt u het onderwerp ‘Subsidie evenementen Ameland’. Op die webpagina vindt u meer informatie en kunt u direct de digitale aanvraag starten. Heeft u nog vragen over de subsidieaanvraag? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555. ...