Over ons

Gebiedsteam Ameland

Hebt u vragen over opvoeden en opgroeien? Wordt het mantelzorgen u weleens te veel? Wilt u een voorziening aanvragen? Maakt u zich zorgen over problemen in uw gezin? Hebt u vragen over werk, inkomen en/of uitkeringen? Neem voor deze en andere vragen contact op met het Gebiedsteam Ameland. Het Gebiedsteam is er voor inwoners van Ameland van alle leeftijden. U kunt er terecht met al uw vragen over (jeugd)zorg, welzijn, werk en inkomen en maatschappelijke ondersteuning.

Samenwerkingsverband professionals

Gebiedsteam Ameland is een samenwerkingsverband van professionals van verschillende instellingen die werken in het sociaal domein op Ameland. Zij hebben veel kennis en ervaring rondom zorg, welzijn, jeugd en werk en inkomen. Gebiedsteam Ameland helpt u om passende zorg en ondersteuning te vinden. Het team kijkt samen met u ook naar wat u zelf (nog) kunt en wat familie, vrienden of bijvoorbeeld buren voor u kunnen doen. Hebt u toch extra zorg of ondersteuning nodig? Dan zorgt uw contactpersoon uit het Gebiedsteam ervoor dat de hulp of zorg beschikbaar komt.

Waarvoor kunt u bij het Gebiedsteam Ameland terecht?

Gebiedsteam Ameland helpt u met uw vraag over bijvoorbeeld:

 • geld: onvoldoende inkomen, vragen over een uitkering, schulden
 • gezondheid: ziekte, spanning, opname in verzorgingshuis, hulp in het huishouden, beperkingen
 • mantelzorg: ondersteuning en voorzieningen
 • onderwijs: problemen op school, pesten, faalangst
 • opvoeden: vragen over opvoeden en opgroeien
 • relaties: eenzaamheid of problemen met partner, ouders, kinderen
 • veiligheid: huiselijk geweld, seksueel geweld, burenruzie of overlast
 • verslaving: internet, alcohol, drugs, gokken
 • vervoer: vervoersmogelijkheden om mobiel te blijven, vervoer van en naar de dagbesteding
 • verwerking: rouw, echtscheiding, mishandeling, verlies van mobiliteit
 • vrije tijd: activiteiten, vrijwilligerswerk
 • werk: problemen op het werk, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, dagbesteding
 • wonen: woningaanpassing, hulp bij huurtoeslag, een geschikte woning zoeken

Contact met Gebiedsteam Ameland

Telefoonnummer: (0519) 555 555 (via de gemeente Ameland)
E-mail: gebiedsteam@ameland.nl

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties