Aanmeldactie mantelzorgers weer van start

De gemeente Ameland waardeert het werk van mantelzorgers. Mantelzorgers zijn een grote steun voor mensen die hulp nodig hebben en een belangrijke aanvulling op professionele zorg. Er zijn veel mantelzorgers in onze gemeente. Veel meer dan wij nu in beeld hebben. Daarom houden wij ook dit jaar weer een aanmeldactie voor mantelzorgers. Mantelzorgers die zich nog niet eerder hebben aangemeld bij de gemeente en dit voor vrijdag 23 oktober doen, ontvangen uiterlijk eind oktober een VVV Cadeaukaart van €75,00.

Waarom aanmelden?

Als u bij ons bekend bent, kunnen wij beter met u in contact blijven over de ondersteuning die u als mantelzorger wellicht nodig heeft. Ook kunnen wij u zo op de hoogte houden van activiteiten voor mantelzorgers op Ameland. Misschien heeft u behoefte aan structurele ondersteuning, of heeft u genoeg aan af en toe een steuntje in de rug. Wij willen u als gemeente graag de ondersteuning bieden die u nodig heeft. Daarom is het belangrijk dat wij weten dat u mantelzorger bent.

Aanmeldformulier

Woont u in de gemeente Ameland en bent u een mantelzorger die langdurig onbetaalde zorg verleent aan een ander? Dan kunt u zich aanmelden via het formulier op www.ameland.nl. Het formulier ligt ook bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis klaar. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties